Zarejestruj się jako lokator Zaloguj się jako właściciel Zaloguj się jako firma

Ochrona danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie stron internetowych www.flatio.cz oraz ich pozostałych wersji językowych, należących do spółki Flatio, sp. z o.o. (Flatio).

Oświadczenie
Flatio zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych z databazy na życzenie klienta, nawet bez podania powodu. Jeżeli prawa własności zostaną przeniesione lub ta strona internetowa zostanie wynajęta innej osobie fizycznej lub prawnej, wszystkie dane zostaną przekazane nowemu właścicielowi lub dzierżawcy na tych samych warunkach, a nowy właściciel będzie zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.